Tapu

Tapu Senedi

Türkiye’de gayrimenkul sahibi olduğunu teyit eden belgeye Tapu deniyor.

Tapu Senedinin pembe ve mavi renklerde olması tapu senedinin hangi amaçla verildiğini gösterir.

Tapu, bir arsanın ya da inşaatın, yapılmış bir mülkün bağımsız bölümlerinin maliklerini gösteren Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından verilmiş, geçerli resmi belgeye verilen addır. Tapu senedi olarak da anılır.

Tapu senedi, gayrimenkule ait mülkiyet hakkının ispatı için gerekli olan belgedir.

Gayrimenkulün sahibi olan kişi, sahibi olduğu yerin alt, üst ve kaynaklarını kullanma hakkına da sahip olur. Bu hak, “mülkiyet hakkı” olarak ifade edilir.

Tapu senetleri; kat irtifakı, mülkiyeti, devre mülk hakkını göstermekle olup, birbiriyle renkleri hariç görüntü olarak aynıdır. Renkleri pembe ve mavi olarak iki şekilde düzenlenmektedir.

Pembe renkte olan senet; söz konusu mülkün inşaat ruhsatı sonrası bağımsız bölümlerini gösteren projesinin onaylandığını, mülkiyetin kullanım alanları ve bu alanların hisselerinin belirli olduğunu simgeler.

Mavi renkte olan senet; mülkün herhangi bir kat mülkiyetine geçmediğini, arsa tapusu olduğunu simgeler. Gayrimenkul üzerinde bulunan bir ipotek, haciz gibi sınırlamalar var ise mavi tapu senedinde görülmez. Bu tarz bilgilere erişmek için tapu kütüğüne bakılması gereklidir.

Tapu aşağıdaki bilgileri içerir:

 • taşınmazın bulunduğu arsanın adresi ve numarası
 • sahibinin fotoğrafı
 • Mülk Sahibi Bilgileri
 • sahibi tarafından satın alma tarihi
 • Kadastro Bürosunda bir arsanın tescili hakkında bilgi
 • gayrimenkul türü (arsa, bina vb.)
 • emlak durumu (ayrı nesne, nesnenin parçası, paylaşım kullanımı)
 • seri numarası ve kayıt verileri TAPU
 • arazi alanı (edinilen konutun büyüklüğü ile orantılı)
 • satın alınan mülkün değeri
 • yetkili kişinin imzası ve kadastro dairesinin mührü vb.